top of page
DSC06029.jpg

Algemene voorwaarden

1. Voetbalschool The Future Ballers en haar medewerkers doen hun uiterste best om de modules een succes te laten zijn. De overeenkomst tussen Voetbalschool The Future Ballers en deelnemer/ouder is geldig en treedt in werking als het aanmeldingsformulier op internet volledig ingevuld is en de factuur is betaald.
2. De betaling van een module(s) moet in één keer worden voldaan en dient 14 dagen na ontvangst van de factuur betaald te zijn aan de Voetbalschool The Future Ballers.
3. Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van Voetbalschool The Future Ballers.
4. Voetbalschool The Future Ballers stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook.
5. Voetbalschool The Future Ballers stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. Voetbalschool The Future Ballers is ook niet aansprakelijk voor reeds aanwezige blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.
6. Teruggave van het cursusgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende cursus.
7. Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 1 dag voor aanvang van de training afmelden.
8. Indien door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt deze training ingehaald na de laatste training van de module. Dit is te zien op de website en sociale media.
9. Bij schade door onzorgvuldig gedrag van de deelnemers geldt geen aansprakelijkheid voor Voetbalschool The Future Ballers.
10. Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.
11. Voetbalschool The Future Ballers behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool The Future Ballers te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld en andere onvoorziene omstandigheden.
12. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.
13. De persoonlijke gegevens die opgevraagd worden bij het inschrijfformulier zijn noodzakelijk om de voetbalschool effectief te laten verlopen. Deze gegevens worden door The Future Ballers in vertrouwen bewaard.
14. Alle audio en/of visuele opnames die door The Future Ballers voetbalschool ten tijden\ van diens activiteiten gemaakt zijn, zijn automatisch eigendom van The Future Ballers voetbalschool. Bij akkoord op de algemene voorwaarde geeft men automatische het recht beelden te gebruiken voor commerciële- en promotionele doeleinden van The Future Ballers voetbalschool. Wilt u zich niet beschikbaar stellen voor deze voorwaarden neem dan contact met ons op.
15. The Future Ballers voetbalschool is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering.

16. Het dragen van de The Future Ballers trainingskleding tijdens een training is verplicht. Er is keuze uit 2 opties: Optie 1: De kleding kopen of Optie 2: De kleding lenen met een borg regeling (zie pdf).

Familiekorting (2e kind 12.5% korting en 3e kind 25% korting).

17. De familiekorting is alleen van toepassing voor mensen van hetzelfde huishouden.

18.  De korting is alleen geldig op het bedrag voor de module en is niet geldig op de aankoop van The Future Ballers kleding.

The Future Ballers prijzen reis!

19. De Prijzen reis geldt vanaf 2023. Dit houdt in dat iedereen die voor 2023 al heeft meegedaan aan een van de modules van The Future Ballers en zich opnieuw heeft ingeschreven aanspraak maakt op prijs nummer 2. 

20.  The Future Ballers prijzen reis geldt alleen op de inschrijving van een trainingsmodule, zowel veld als zaalmodules.

21. Bij het bekend maken (promotie) van de nieuwe module, zal ook de nieuwe prijs bekend worden gemaakt.

bottom of page