top of page
DSC06029.jpg

Algemene voorwaarden

 1. Voetbalschool The Future Ballers en haar medewerkers doen hun uiterste best om de trainingen een succes te laten zijn. De overeenkomst tussen Voetbalschool The Future Ballers en deelnemer/ouder is geldig en treedt in werking als de betaling is voldaan via de website.

 2. Trainers, spelers en ouders zijn te gast op een accommodatie waar getraind wordt. Hier dient met respect mee omgegaan te worden evenals met elkaar. Houdt men zich niet aan deze regel, dan wordt desbetreffende geschorst of verwijderd van Voetbalschool The Future Ballers.

 3. Voetbalschool The Future Ballers stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of materiële schade in welke vorm dan ook.

 4. Voetbalschool The Future Ballers stelt zich niet aansprakelijk voor blessures van de speler opgelopen bij trainingen. Voetbalschool The Future Ballers is ook niet aansprakelijk voor reeds aanwezige blessure(s) en/of reeds aanwezige fysieke klachten van de jeugdspeler.

 5. Bij ziekte, blessure of afwezigheid moet de deelnemer zich minimaal 1 dag voor aanvang van de training afmelden.

 6. Indien door weersomstandigheden (bv. storm, sneeuw, onweer) een training wordt afgelast wordt deze training ingehaald na de laatste training van de module. Dit is te zien op de website en sociale media.

 7. Bij schade door onzorgvuldig gedrag van de deelnemers geldt geen aansprakelijkheid voor Voetbalschool The Future Ballers.

 8. Het dragen van scheenbeschermers tijdens de trainingen is verplicht.

 9. Voetbalschool The Future Ballers behoudt zich het recht voor, geplande cursussen uit te stellen of af te gelasten door bijvoorbeeld een naar het oordeel van Voetbalschool The Future Ballers te gering aantal deelnemers of onbruikbaar trainingsveld en andere onvoorziene omstandigheden.

 10. Deelnemers dienen zorgvuldig om te gaan met trainingsmaterialen. Indien er sprake is van moedwillige vernieling en/of beschadiging door een deelnemer zullen de eventuele kosten worden verhaald op de betreffende deelnemer.

 11. The Future Ballers voetbalschool is in het bezit van een aansprakelijkheidsverzekering.

 12. Het trainingsprogramma begint alleen als er minimaal 10 deelnemers per trainingsmaand per locatie zijn. Als dit aantal niet wordt bereikt, wordt het trainingsprogramma geannuleerd en wordt het reeds betaalde bedrag terugbetaald. De deelnemers worden tijdig op de hoogte gebracht van deze annulering.

 

Betalingsvoorwaarden;

 1. Wij geven de trainingen gedurende een periode van twee keer drie maanden, instroom is mogelijk. De hoogte van het lesgeld blijft hetzelfde. In nader overleg kan worden bepaald of de hoogte van het lesgeld afwijkt, bepaald door het aantal trainingen die de speler tegoed heeft.

 2. Teruggave van het lesgeld is niet mogelijk. Mocht de speler voor langere tijd geblesseerd raken, dan kan hij/zij de resterende trainingen inhalen tijdens een volgende maand of kan er in overleg wat anders worden bepaald.

 3. Er wordt toestemming gegeven om een automatische incasso af te nemen bij de klant ter waarde van het aangegeven bedrag. Met een opzeg termijn van twee weken. Mocht u dus bij de derde training van de maand beslissen om de volgende maand niet meer mee te willen doen, dan betaald u de volle maand daarna. Doet u het bij de tweede training van die maand, dan bent u op tijd en hoeft u niks meer te doen.

 4. De speler mag pas definitief meedoen aan de trainingen, als aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

 

Prijzenreis;

 1. De prijzen reis geld vanaf 2023. Dit houdt in dat iedereen die voor 2023 al heeft meegedaan aan een van de modules van The Future Ballers en zich opnieuw inschrijft al aanspraak maakt op prijs nummer twee.

 2. The future Ballers prijzen reis geldt alleen op de inschrijvingen van de trainingsmodules op het veld. Deze geldt dus voor een periode van drie maanden en dus niet van een maand! Per drie maanden gaat u dus een prijs omhoog.

 3. Bij het openen van de inschrijving van iedere volgende module wordt ook de nieuwe prijs bekend gemaakt.

 

Familiekorting;

 1. De familiekorting is alleen van toepassing voor mensen van hetzelfde huishouden. Dit word na de volledige betaling achteraf terug gestort.  Indien er sprake is van misbruik, behouden wij ons het recht voor om de kortingskosten alsnog in rekening te brengen bij de desbetreffende besteller.

Kledingvoorwaarden

1. Afhankelijk van de voorraad van de kleding (uiterlijk 2-weken bestel tijd) ligt deze 30-minuten voor start van de eerste volgende training klaar in een van de kleedkamers op de betreffende locatie. Is de maat niet goed kan deze geruild worden mits de kleding nog van een kaartje is voorzien. 

2. Voor regels rondom de borg/bruikleen regeling zie PDF --> 

bottom of page